Introduktionsprogram (IM)

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Du behöver få ett eller flera betyg från grundskolans årskurs 9.

I Töreboda finns tre introduktionsprogram: Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion.

Individuell studieplan

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen ska se ut.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov. Du saknar något eller några av de betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som är ny eller ganska ny i Sverige och som vill få utbildning i svenska och andra ämnen för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som vill kombinera att studera svenska och matematik på IM med att gå yrkesprogrammet Kök och bageri.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fredrik Lindström
Rektor Kanalskolan gymnasium
Telefon: 0506-180 97
E-post: Fredrik Lindström

Elisabeth Insulander
Programansvarig IM
Telefon: 0506-180 76
E-post: Elisabeth Insulander

Livia Dagobert
Studie- och yrkesvägledare
E-post: Livia Dagobert

Lúsia Bådenlid
Kurator
Telefon: 0506-182 75
E-post: Lusia Bådenlid

Personalrum
Telefon: 0506-180 93

Besöksadress:
Börstorpsgatan 2
545 21 Töreboda

Postadress:
Box 34
545 21 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Länkar

Schemavisarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster