Gymnasieskola

Två elever på bageriutbildning står i bageriet. En av eleverna håller i en stor korg med småbröd i.

Söka gymnasieprogram

Inför gymnasievalet i åk 9 får du hjälp av din studie- och yrkesvägledare på Töreboda Centralskola.

När du ska söka gymnasieutbildning efter genomfört introduktionsprogram får du hjälp av Kanalskolans studie- och yrkesvägledare.

Alla elever har rätt att söka vilket gymnasieprogram som helst i Sverige. Det är dock skillnad mellan rätten att bli antagen i första och i andra hand.

Information om antagningsregler och hur du söker till gymnasiet finns på Utbildning Skaraborgs hemsida, se länk under länkar här på sidan. Det är också via Utbildning Skaraborgs hemsida du gör din ansökan.

Ungdomar som blivit antagna till en gymnasieutbildning i annan kommun kan söka inackorderingstillägg och resebidrag. Kontakta Kanalskolans skoladministratör för mer information.

Gymnasieskolor i Töreboda kommun

Kanalskolan är kommunens egen gymnasieskola. Det program som erbjuds är introduktionsprogrammet med inriktningarna språkintroduktion och individuellt alternativ.

I kommunen finns också Sötåsens Naturbruksgymnasium vars huvudman är Västra Götalandsregionen. Sötåsen erbjuder naturbruksprogrammet med inriktningarna djur, trädgård och lantbruk.