Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Moholms skola

Exteriör Moholms skola

Moholms skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 som ligger i utkanten av Moholm. Skolans vision är ”En skola för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära”.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Med hjälp av digitala och analoga lärverktyg i förening med ny forskning och beprövad erfarenhet uppmuntra varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans föräldraförening.

På skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, lek borg, gungor och stora fotbollsplaner. Vi har även tillgång till en skolskog som ligger på promenadavstånd från skolan.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Moholm med omnejd

Antal elever

cirka 140

Antal klasser

7

Avdelningar på fritidshemmet

Regnbågen, F-1 och 2-6

 

Verksamhetsidé

Alla som arbetar på Moholms skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resursfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Skolan har ett trygghetsteam som tillsammans med rektor ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten.

Föräldramötet som ligger vid läsårsstarten börjar enskilt i respektive klassrum för förskoleklass till årskurs 3. Därefter en gemensam del för hela skolan där rektor, lärare och vårdnadshavare samlas för information kring frågor som rör hela skolan. Årskurs 4-6 samlas klassvis efter det gemensamma mötet.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

På skolan finns en föräldraförening som minst en gång per termin har möte tillsammans med skolans representanter.

Fritidshem

Moholms fritidshem Regnbågen har två avdelningar. En avdelning för barnen i förskoleklass och årskurs 1 samt en avdelning för årskurs 2-6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Verksamheten drivs av pedagogiskt högskoleutbildad personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00.

Stängingsdagar för fritidshemmet är måndagen den 17 augusti 2020 och måndagen den 23 november 2020.


Film


Sidan senast uppdaterad: 2020-10-02

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Telefon personalrum:
0506-183 51

Skolsköterska
Telefon: 0506-181 26

Fritidshem
Avdelning Regnbågen
Telefon: 0506-183 50

Besöksadress

Skolgatan
549 06 Moholm

Postadress

Skolgatan 2 B
549 41 Moholm

Dokument

ÅrsplanPDF
Likabehandlingsplan
PDF
Lokal elevhälsoplanPDF

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Karta