Kilenskolan

Två lågstadieelever sitter tillsammans och tittar i en bok. Den ena eleven håller en penna i sin hand och skriver i boken.

Kilenskolan är en F-3 skola som ligger i östra delen av Töreboda. Här finns närhet till naturen och idrottsanläggningen Töreshov där det finns ishall, fotbollsplaner och bandyplan. På skolan finns matsal, träslöjdsal, idrottshall och skolbibliotek.

Skoldagen börjar kl. 08:00 och slutar 12:50. Tisdagar och torsdagar slutar årskurs tre kl.14:40.

Skolans vision

Kilenskolans verksamhet skall genomsyras av trygghet och studiero/lekro. Varje elev skall ges möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Töreboda tätort

Antal elever

cirka 240

Antal klasser

12

Avdelningar på fritidshemmet

Örnen, Måsen, Domherren och Galaxen


Trygghet och studiero

Kilenskolans tre regler för social samvaro

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen - det finns plats för alla.
  • Inget barn/elev bestämmer över något annat barn/elev
  • När någon säger stopp eller sluta så måste man sluta omedelbart

Fritidshem

Kilenskolans fritidshem har fyra avdelningar, tre av dem i anslutning till Kilenskolan och en avdelning i anslutning till Björkängsskolan.

Avdelningarna Örnen, Måsen och Domherren finns i anslutning till Kilenskolan. På Örnen går barn från förskoleklass till årskurs 1, Måsen har barn från förskoleklass till årskurs 2 och Domherren barn från årskurs 2 till 3.

Fritidshemmet Galaxen är en del av Kilenskolans fritidshem. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 3 på en avdelning. Galaxens fritidshem ligger på Björkängsskolans område.

Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00.

Stängningsdagar för fritidshemmet är måndagen den 14 juni 2021 och fredag den 13 augusti 2021, måndag den 7 februari och måndag den 13 juni 2022.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten
Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personalrum
Telefon: 0506-181 24
Lilla gruppen 1-3:an
Telefon: 0506-189 35

Skolsköterska
Telefon: 0506-180 92

Fritidshem
Avdelning Örnen
Telefon: 0506-181 82
Avdelning Måsen
Telefon: 0506-181 81
Avdelning Domherren
Telefon: 0506-181 23

Avdelning Galaxen
Telefon: 0506-181 98
Besöksadress Galaxen
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Besöks- och postadress

Falkstigen 2
545 34 Töreboda

Dokument

Likabehandlingsplan skola Pdf, 473.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan fritidshem Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsplan Pdf, 54.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.