Kilenskolan

Två lågstadieelever sitter tillsammans och tittar i en bok. Den ena eleven håller en penna i sin hand och skriver i boken.

Kilenskolan är en F-3 skola som ligger i östra delen av Töreboda. Här finns närhet till naturen och idrottsanläggningen Töreshov där det finns ishall, fotbollsplaner och bandyplan. På skolan finns matsal, idrottshall och skolbibliotek.

Skoldagen börjar kl. 08:00 och slutar 12:50. Tisdagar och torsdagar slutar årskurs tre kl.14:40.

Skolans vision

Kilenskolans verksamhet skall genomsyras av trygghet, studiero och lekro. Varje elev skall ges möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Skolan och fritidshemmet arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt under elevernas hela skoldag.

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Töreboda tätort

Antal elever

cirka 240

Antal klasser

13

Avdelningar på fritidshemmet

Örnen, Måsen, Domherren och Falken


Trygghet och studiero

Kilenskolans tre regler för social samvaro

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen - det finns plats för alla.
  • Inget barn/elev bestämmer över något annat barn/elev
  • När någon säger stopp eller sluta så måste man sluta omedelbart

Fritidshem

Kilenskolans fritidshem har fyra avdelningar. Örnen, Måsen, Domherren och Falken. Örnen och Falken finns i modulbyggnaden närmast skogen, och övriga två avdelningar finns i huvudbyggnaden på Kilenskolan. Under morgonfritids, klockan 06.00-08.00, är alla avdelningar i huvudbyggnaden på Kilenskolan.

Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten
Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon arbetslag
Förskoleklass FA och FB 0506-189 12, 072-978 03 85
Förskoleklass FC 0506-182 98, 072-978 02 06
Åk 1 0506-189 14
Åk 2 0506-189 17, 072-978 04 34
Åk 3 0506-189 13, 072-978 02 27
Lilla gruppen 1-3:an 0506-189 35, 072-978 01 91
Personalrum 0506-181 24

Elevhälsan
Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Anna Holmberg Nilsson
Specialpedagog
Kilenskolan
Telefon: 0506-182 57
E-post: Anna Holmberg Nilsson

Lúsia Bådenlid
Skolkurator
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúsia Bådenlid

Telefon fritidshem
Avdelning Örnen 0506-181 82
Avdelning Måsen 0506-181 81
Avdelning Domherren 0506-181 23
Avdelning Falken 0506-181 98, 072-978 01 30

Besöks- och postadress

Falkstigen 2
545 34 Töreboda

Dokument

Årlig plan mot kränkande behandling, skola Pdf, 205.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Årlig plan mot kränkande behandling, fritidshem Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsplan Pdf, 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läsårstider och lov