Grundsärskola

Exteriör Grundsärskolan Bryggan Centralskolan

I Töreboda kommun finns inför 2019/20 grundsärskola på två skolor. Kilenskolan/Nyponet och Centralskolan/Bryggan. Verksamheternas inriktningar är under viss förändring för att anpassas till befintliga behov inom målgruppen. Kilenskolan har tidigare tagit emot elever i Åk 1-9 och framförallt elever som läser mot ämnesområden. Centralskolan/Bryggan har haft åk 7-9 som målgrupp.

I framtiden kommer kommunens särskoleelever från Åk 1-3 erbjudas plats på Kilenskolan och Åk 4-9 på Centralskolan/Bryggan. Centralskolan/Bryggan kommer även erbjuda gymnasiesärskola med inriktning mot ämnesområden då det bedöms gynnsamt för eleven. Lokalerna på Centralskolan/Bryggan håller under höstterminen 2019 på att anpassas för att framförallt möta behoven för elever som läser mot ämnesområden.

Viss behovsprövning sker inför att elever erbjuds plats till de olika skolorna som då utgår från elevens bästa och elevens behov.

Grundsärskolan Kilenskolan ligger i en egen byggnad på Kilenskolans skolområde med närhet till naturen. I lokalerna som är individanpassade finns också ett sensoriskt rum som stimulerar elevernas sinnen, verkar avslappnande och lugnande. Skolgården inrymmer en anpassad naturstig som är tillgänglig för alla elever. Centralskolan/Bryggan verksamhet ligger i en mellanbyggnad med egen korridor där flera lektionssalar är anpassade mot grundsärskolans ämnen. Bland annat finns ett eget kök och ett sensoriskt rum är under uppbyggnad. Verksamheterna på Kilen och Centralskolan/Bryggan har ett tätt samarbete och arbetar utifrån liknande upplägg vilket underlättar för eleverna vid övergång.

 Snabbfakta om skolan

Årskurs 1-9 Kilenskolan

Upptagningsområde

Töreboda kommun

Antal elever

5

Antal personal

6

Avdelning på fritidshemmet

Lärkan


Årskurs 4-9 samt gymnasiesär Bryggans skola

Upptagningsområde

Töreboda kommun

Antal elever

10

Antal personal

8


Verksamhetsidé

Eleven ska kunna känna trygghet i skolan. Vi strävar efter att uppnå en rogivande och stimulerande arbetsmiljö. Detta för att eleven ska känna lust och glädje för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter på ett optimalt sätt. Vi utvecklar individuella mål där eleven är delaktig i sitt lärande.

Fritidshem

Lärkan är ett fritidshem på Kilenskolan för barn i behov av särskilt stöd. Lärkan ligger i samma byggnad som Grundsärskolan. Våra öppettider är klockan 7.00-16.00, längre om behov finns.


Här hittar du Bryggan

Här hittar du Nyponet