Björkängsskolan

Exteriör Björkängsskolan Foto: Peter Hellström

Björkängsskolan är en skola med klasser från årskurs 4 upp till årskurs 6. Björkängsskolan är belägen i Töreboda tätort med bekvämt gångavstånd till badhus och bibliotek. Till Björkängsskolan hör även fritidshemmet Björken.

Skoldagen börjar 8:10 och slutar 14:40. Slöjd, hemkunskap och bad har eleverna på Centralskolan. Skollunchen serveras i Björkängens matsal.

I början av varje termin inbjuds elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. I detta samtal följs elevens utveckling upp och resulterar i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP).

Björkängsskolan – Vi gör det tillsammans! Kunskap, glädje och omsorg om ditt barn!

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Töreboda tätort

Antal elever

cirka 200

Antal klasser

9

Avdelningar på fritidshemmet

Björken, tidigare Loftet


Föräldrasamverkan

Föräldrar inbjuds till föräldramöte en gång per år där information ges och aktuella frågor diskuteras.

Fritidshem

Avdelning Björken är för barn som går på fritids från årskurs 4 till årskurs 6.

Öppettider: Morgonfritids 06.00-08.00, eftermiddagsfritids 12.30-18.00. Frukost serveras 07.00 och mellanmål serveras ca.14.00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan, fritidshem avd. Björken
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Personalrum
Telefon: 0506-181 17
Telefon åk 4: 0506-181 96
Telefon åk 5: 0506-181 95
Telefon åk 6: 0506-181 18

Elevhälsan
Marie Handfast
Skolsköterska
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Camilla Herlin Karlsson
Specialpedagog
Telefon: 0506-181 28
E-post: Camilla Herlin Karlsson

Helen Engström
Skolkurator
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Fritidshem

Avdelning Björken
Telefon: 0506-182 93

Besöksadress

Frögränd
545 31 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Dokument

Årsplan Pdf, 181.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 384.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läsårstider och lov