Anpassad grundskola

Exteriör Grundsärskolan Bryggan Centralskolan

I Töreboda kommun finns anpassad grundskola på två skolor. Kilenskolan/Nyponet och Centralskolan/Bryggan. Verksamheternas inriktningar är under ständig förändring för att anpassas till befintliga behov i kommunen inom målgruppen. Kilenskolan har tidigare tagit emot elever i åk 1-9 och framför allt elever som läser mot ämnesområden. Centralskolan/Bryggan har haft åk 7-9 som målgrupp.

I nuläget görs alltid en sammantagen behovsprövning utifrån elevens bästa och elevens behov om vilken placering som är mest lämpad för eleven. Detta sker i samråd med vårdnadshavare, elevhälsa och övriga skolors rektorer.

Kommunens elever i anpassad grundskola från åk 1-3 som läser ämnesområden erbjudas i första hand plats på Kilenskolan och åk 4-9 på Centralskolan/Bryggan. Centralskolan/Bryggan kommer även erbjuda anpassad gymnasieskola med inriktning mot ämnesområden då det bedöms gynnsamt för eleven.

Viss behovsprövning sker inför att elever erbjuds plats till de olika skolorna som då utgår från elevens bästa och elevens behov.

Nyponet vid Kilenskolan ligger i en egen byggnad på Kilenskolans skolområde med närhet till naturen. I lokalerna som är individanpassade finns också ett sensoriskt rum som stimulerar elevernas sinnen, verkar avslappnande och lugnande. Skolgården inrymmer en anpassad naturstig som är tillgänglig för alla elever.

Bryggans verksamhet ligger i en mellanbyggnad med egen korridor med flera anpassade lektionssalar. Bland annat finns en stor altan med ett mindre intilliggande grönområde. Verksamheterna på Nyponet och Bryggan har ett tätt samarbete och arbetar utifrån liknande upplägg vilket underlättar för eleverna vid övergång. Verksamsamheterna arbetar tätt med intilliggande grundskolor för att inkludera eleverna utifrån de olika elevernas befintliga behov.

 Snabbfakta om skolan

Årskurs 1-9 Kilenskolan

Upptagningsområde

Töreboda kommun

Antal elever

5

Antal personal

6

Avdelning på fritidshemmet

Lärkan


Årskurs 4-9 samt gymnasiesär Bryggans skola

Upptagningsområde

Töreboda kommun

Antal elever

10

Antal personal

8


Verksamhetsidé

Eleven ska kunna känna trygghet i skolan. Vi strävar efter att uppnå en rogivande och stimulerande arbetsmiljö. Detta för att eleven ska känna lust och glädje för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter på ett optimalt sätt. Vi utvecklar individuella mål där eleven är delaktig i sitt lärande.

Fritidshem

Lärkan är ett fritidshem på Kilenskolan för barn i behov av särskilt stöd. Lärkan ligger i samma byggnad som Nyponet, den anpassade grundskolan. Våra öppettider är klockan 7.00-16.00, längre om behov finns.


Här hittar du Bryggan

Här hittar du Nyponet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Therese Broholm
Rektor Nyponet
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Personalrum Nyponet
Telefon: 0506-181 85

Skolsköterska Kilenskolan
Telefon: 0506-180 92

Fritidshem anpassad grundskola
Avdelning Lärkan
Telefon: 0506-181 85

Besöks- och postadress

Falkstigen 2
545 34 Töreboda

Therese Broholm
Rektor Bryggans skola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Bryggans skola
Telefon: 0506-182 54

Skolsköterska Centralskolan Telefon: 0506-181 06

Besöksadress

Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Dokument

Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 229.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Anpassade grundskolan årsplan Pdf, 31.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Läroplan Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.