Ansökan om plats på fritidshem

I Töreboda kommun finns det 5 fritidshem som bedrivs av kommunen och ett fritids som bedrivs av Fredsberg friskola samt ett kvällsfritids.

 • Kilenskolan har fritids för barn i åk: F-3
 • Björkängsskolan har fritids för barn i åk: 4-6
 • Moholms skola har fritids för barn i åk: F-6
 • Älgarås skola har fritids för barn i åk: F-6
 • Fredsberg friskolas fritids.
 • Kvällsfritids.
 • Fritidshem för de elever som går i anpassad grundskola.

Barnen placeras i turordning efter anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Vi rekommenderar att ni gör ansökan minst två månader innan behov av plats.

Vem har rätt till en fritidsplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar och studerar

Barn mellan 1–13 år till vårdnadshavare som permanent vistas (är folkbokförda) i Töreboda kommun och arbetar eller studerar har rätt till plats på förskola eller fritidshem. Fritidsplaceringen kan sträcka sig till och med vårterminen det år man fyller 13 år. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt barn. Har man denna placering betalar man vanlig fritidsavgift, fritidsavgiften är inkomstbaserad.

Barn till arbetssökande

Skolbarn till arbetssökande har inte rätt till placering i fritidshem, men garanteras en plats omgående när vårdnadshavaren får ny anställning eller påbörjar studier.

Barn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning

Skolbarn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning har inte rätt till placering i fritidshem under föräldraledigheten. Barn på förskola och fritidshem som får syskon kan behålla platsen med ordinarie schema högst 14 dagar efter syskonets födsel. Har man denna placering betalar man vanlig fritidsavgift, fritidsavgiften är inkomstbaserad.

Lovfritids

Lovfritids är för barn 6-13 år och finns på befintliga fritidshem. För att få lovfritids ska det föreligga omsorgsbehov (föräldrar arbetar eller studerar). Lovfritids innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd under lov om man inte har en vanlig fritidsplacering. Avgiften är 100 kronor per dag, men inte mer än maxtaxan per månad. Anmälan görs via kommunens e-tjänst: Lovplacering på fritidshem senast 2 månader före önskad placering. Avgiften tas ut enligt föranmälda dagar oavsett om barnet/barnen varit närvarande eller inte.

Ansökan om plats på fritidshem gör du via vår e-tjänst.

Du loggar in i vår e-tjänst med bank-ID. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratör för att få blanketten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan i stället ta kontakt med administratör för förskola och fritidshem.

För att komma åt våra e-tjänster loggar du in med bank-ID via e-tjänsten på kommunens självserviceportal. Via e-tjänsten kan ansöka om plats på förskola/fritidshem, säga upp förskoleplats/fritidshemsplats, uppdatera inkomstuppgifter m.m.

 1. Du hittar E-tjänsten genom att gå in på kommunens hemsida. www.toreboda.se
 2. Gå in på kommunens självserviceportal.
 3. Leta upp e-tjänsten: Plats på förskola eller fritidshem, ansökan
 4. Ange ditt personnummer och bekräfta med ditt Bank ID
 5. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller:
 • Ansökan om skolplats
 • Ansökan om fritids
 • Ansökan om förskoleplats
 • Status för ansökan
 • Mina placeringar
 • Ändra inkomst

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förrän betalningen kommit in i sin helhet. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola/fritids inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn och Utbildning kontrolleras. Om det finns en skuld kommer administratör för förskola och fritidshem skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.