Ändra eller avsluta plats på fritidshem

Via vår e-tjänst kan ni ändra eller säga upp ert barns förskoleplats/fritidshemsplats.

För att komma åt våra e-tjänster loggar du in med bank-ID via e-tjänsten på kommunens självserviceportal. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratören för att få en blankett. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda våra e-tjänster, ta stället ta kontakt med administratör för förskola och fritidshem.

 1. Du hittar E-tjänsten genom att gå in på kommunens hemsida. www.toreboda.se
 2. Gå in på kommunens självserviceportal.
 3. Leta upp e-tjänsten: Plats på förskola eller fritidshem, uppsägning
 4. Ange ditt personnummer och bekräfta med ditt Bank ID
 5. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller:
 • Ansökan om skolplats
 • Ansökan om fritidshem
 • Ansökan om förskoleplats
 • Status för ansökan
 • Mina placeringar-här väljer du den placering ni önskar avsluta
 • Ändra inkomst

Avsluta placering

För att avsluta en placering går du in under mina placeringar och väljer den placering du vill avsluta. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag som uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Avgiften ändras från avgift förskola till avgift fritidshem från september månad. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni - augusti befriar inte från betalningsansvar.

Har ni gemensam vårdnad men bor på skilda håll och har varsitt kontrakt

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren. Om ni inte har Bank-id går det bra att fylla i en uppsägningsblankett som ni hittar på förskolan eller fritidshemmet. Ni kan också vända er till administratör för förskola och fritidshem.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

E-post: Barnomsorgen

Benny Wigerdal
Administratör förskola och fritidshem
Telefon: 0506-181 66

Besöksadress:
Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Länkar

E-tjänst: Plats på förskola eller fritidshem, uppsägning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.