Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala fritidshem

Bild på lekande fritidshemsbarn

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) eller skolbarnsomsorg som det kallas inom kommunen. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. För att eleven ska få en plats på fritidshem ska elevens föräldrar antingen arbeta och/eller studera. Föräldrar till de elever som inte har en fritidsplacering kan ansöka om lovplacering som innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd under lov. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Avgifter

Skolbarnomsorgsavgiften betalas varje månad för innevarande månad och beräknas på hushållets inkomst. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 100 kr per dag, men inte mer än maxtaxan (högst 922 kr) per månad.

Ansökan

Anmälan till skolbarnomsorg kan ske via vår e-tjänst som du når via länken anmälan och ändring. För dig som fortfarande vill använda blankett, så finns den också under anmälan och ändring eller ring, telefon 0506-181 66. Ansökan om lovfritids görs på blankett ”Ansökan om lovfritids” senast 2 månader före önskad placering.

Säga upp plats

Skolbarnomsorgsplatsen ska sägas upp skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om platsen inte utnyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Fritidshem - friskolor

Det finns ett fritidshem i privat regi i Töreboda kommun, Fredsbergs friskola. Läs mer om det under relaterad information.

Avgifter friskola och fritidshem

Fredsbergs friskola hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.
Töreboda kommun hanterar endast avgifter och debiteringar för verksamhet i kommunal regi.

Stängningsdagar 2019-2020

Fritidshemmen stängs måndagen den 4 mars 2019, onsdagen den 14 augusti 2019, tisdagen den 29 oktober 2019, måndagen den 9 mars 2020 och onsdagen den 17 juni 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-09

Relaterad information

Våra fritidshem, länkar

Björkängsskolan
Kilenskolan
Moholms skola
Älgarås skola

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Anmälan och ändring

Dokument

Ansökan lovfritidsPDF

Friskola med fritidshem

Fredsbergs fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster