Kommunala fritidshem

Bild på lekande fritidshemsbarn utomhus. Gula löv på marken.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolelever i åldern 6-13 år.

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan. Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention.

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids). Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Fritidshem

I Töreboda kommun finns det 5 fritidshem som bedrivs av kommunen och ett fritids som bedrivs av Fredsberg friskola samt ett kvällsfritids.

  • Kilenskolan har fritids för barn i åk: F-3
  • Björkängsskolan har fritids för barn i åk: 4-6
  • Moholms skola har fritids för barn i åk: F-6
  • Älgarås skola har fritids för barn i åk: F-6
  • Fredsberg friskolas fritids.
  • Kvällsfritids.
  • Fritidshem för de elever som går i anpassad grundskola.

Stängningsdagar för fritidshemmen.

Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns under fliken läsårstider och lov. (Se länk under relaterad information.)

Force majeure

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure.

De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Sidan senast uppdaterad: