Kommunala fritidshem

Bild på lekande fritidshemsbarn utomhus. Gula löv på marken.

Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) eller skolbarnsomsorg som det kallas inom kommunen. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. För att eleven ska få en plats på fritidshem ska elevens föräldrar antingen arbeta och/eller studera. Föräldrar till de elever som inte har en fritidsplacering kan ansöka om lovplacering som innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd under lov. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Avgifter

Skolbarnomsorgsavgiften betalas varje månad för innevarande månad och beräknas på hushållets inkomst. För barn på fritids som har lovplacering är avgiften 100 kr per dag, men inte mer än maxtaxan (högst 1007 kr) per månad.

Ansökan

Anmälan till skolbarnomsorg kan ske via vår e-tjänst som du når via länken anmälan och ändring. För dig som fortfarande vill använda blankett, så finns den också under anmälan och ändring eller ring, telefon 0506-181 66. Ansökan om lovfritids görs på blankett ”Ansökan om lovfritids” senast 2 månader före önskad placering.

Säga upp plats

Skolbarnomsorgsplatsen ska sägas upp skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om platsen inte utnyttjas. Detsamma gäller vid lovplacering.

Fritidshem - friskolor

Det finns ett fritidshem i privat regi i Töreboda kommun, Fredsbergs friskola. Läs mer om det under relaterad information.

Avgifter friskola och fritidshem

Fredsbergs friskola hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.
Töreboda kommun hanterar endast avgifter och debiteringar för verksamhet i kommunal regi.

Stängningsdagar 2020 och vårterminen 2021

Fritidshemmen stängs måndagen den 17 augusti 2020 och måndagen den 23 november 2020 under höstterminen och 14 juni 2021 under vårterminen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Våra fritidshem, länkar

Björkängsskolan
Kilenskolan
Moholms skola
Älgarås skola

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Barnomsorg, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barnomsorg, uppsägninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lovplacering på fritidshem, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friskola med fritidshem

Fredsbergs fritidslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster