Friskolor

Exteriörbild på Fredsbergs friskola en solig vårdag.

En friskola (fristående skola) är fristående från det offentliga skolväsendet och har annan ägare än stat, landsting eller kommun. Ofta drivs fristående skolor i form av förening eller bolag med hjälp av skolpeng från kommunen.

Enligt Skollagen ska en fristående skola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid den fristående skolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak.

Uppgifterna lämnas till uku.kansli@toreboda.se

Fredsbergs friskola

Fredbergs friskola är beläget 6 km norr om Töreboda. Skolan ligger intill en skogsdunge och har gångavstånd till Göta kanal. I Fredsbergs Friskola finns förskoleklass till och med årskurs 6. Fredsbergs Friskola erbjuder även fritidsplats till eleverna.

Läs mer om Fredsbergs friskola på skolans egen hemsida, se länk här på sidan.