Vem har rätt till en förskoleplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar och studerar

Barn mellan 1–5 år till vårdnadshavare som permanent vistas (är folkbokförda) i Töreboda kommun och arbetar eller studerar har rätt till plats på förskola. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt barn. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn till arbetssökande

Förskolebarn till arbetssökande har rätt till 15 timmar vistelsetid/vecka. De 15 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar. Om en vårdnadshavare arbetar tillfälligt (inringning) och det inte kommer upp till 15 timmar/vecka har barnet rätt till 15 timmar. Varje förskola bestämmer var dessa timmar kommer att förläggas under dagen. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning

Om du är föräldraledig eller får graviditetspenning får du lämna barn på förskolan 15 timmar per vecka. De 15 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar, varje förskola bestämmer hur dessa timmar kommer att förläggas under dagen. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn på förskola som får syskon kan behålla platsen med ordinarie schema högst 14 dagar efter syskonets födsel.

Barn till föräldralediga ska vara sommarlediga, minst 4 veckor sammanhängande, under sammanslagningsveckorna. Vanligtvis v 28-31.

Barn till vårdnadshavare som studerar under föräldraledighet

Förskolebarn till vårdnadshavare som kombinerar föräldraledighet med studier har rätt till förskola enligt följande:

Studietakt 25-75% 15 tim/v.

De 15 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar, varje förskola bestämmer hur dessa timmar kommer att förläggas under dagen.

Studietakt 100% 20 tim/v

De 20 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar. Tiderna får fördelas mellan kl:08.00-16.00.
För att vara berättigad till denna placeringsform ska man kunna uppvisa studieintyg där det framgår studietakt, studieperiod samt lektionstider.
Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Allmän förskola

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola. Den omfattar 15 timmar per vecka fördelat på tre timmar per dag, varje förskola bestämmer hur dessa timmar kommer att förläggas under dagen. De som har allmän förskola följer grundskolans läsårstider, är avgiftsfri och inga måltider ingår. Skolans studiedagar kan bytas mot förskolans studiedagar. Kommunen har en skyldighet att ordna plats i allmän förskola men det är frivilligt att delta i verksamheten. Erbjudande om allmän förskola skickas ut till de barn som varje år har rätt till placeringen. För att få plats på allmän förskola ska du ansöka om placering. Vid byte från betalplats till allmän förskola ska anmälan ske minst 2 månader i förväg. Det krävs också en uppsägning av betalplatsen via kommunens e-tjänst. Vid byte från allmän förskola till betalplats ska anmälan ske via kommunens e-tjänst minst 2 månader i förväg.

Om du väljer allmän förskola
Ansök digitalt via vår e-tjänst. Har du inte möjlighet att ansöka digitalt får du kontakta administratör för förskola och fritidshem så skickar vi hem en blankett.

Om ditt barn har en betald förskoleplats och du vill byta till allmän förskola måste du säga upp din ordinarie placering. Två månaders uppsägning gäller.

Du som är arbetslös kan inte välja det här alternativet eftersom det innebär att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Sidan senast uppdaterad: