Inkomstjämförelse

Under våren kommer Töreboda kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2020.

Svar på de vanligaste frågorna finns nedan.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst än de uppgett ska betala mindre i avgift än hushåll med högre inkomst. Inkomstuppgifterna hämtas från Skatteverket.

Vilket inkomstår har kontrollerats i år?

Det är inkomståret 2020 som har granskats. Inlämnade inkomstuppgifter räknas mot Skatteverkets inkomstuppgifter. Man kan inte göra detta tidigare då Skatteverkets uppgifter inte är tillgängliga före 2022.

Vad händer om man har betalat för mycket i avgift under 2020?

Då kommer hushållet att få tillbaka pengar under våren. Man får en kreditfaktura där man kan välja att ange ett kontonummer för att få pengarna insatta på sitt konto. I annat fall kommer ett utbetalningskort. Mindre belopp än 300 kr betalas inte ut.

Vad händer om man har betalat för lite i avgift under 2020?

Då kommer hushållet att få en extra faktura på det felaktiga beloppet. Belopp under 300 kr faktureras inte.

Hur kan man undvika att bli efterdebiterad i framtiden?

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst. Det görs på blankett Inkomstuppgift som finns på kommunens hemsida eller på förskolan/fritidshemmet. Viktigt att tänka efter innan man sätter 0 i inkomst. Även om man är arbetslös eller studerar kommer man kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året. Till exempel: en inkomst på 60 000 fördelad på 4 månader blir i genomsnitt 5000 kronor per månad om man delar med 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om man tjänar 5000 kronor per månad. Har man uppgett 0 i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir man skyldig 12 x 150 = 1800. Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Sidan senast uppdaterad: