Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tallkottens förskola

Förskolan Tallkotten ligger i Moholms samhälle ca 15 km söder om Töreboda. Förskolan ligger i nära anslutning till Moholms skola med klasserna åk F-6.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Igelkotten, Myran, Ekorren, Haren och Björnen

Planeringsdagar 2020

9/3, 17/6, 19/8,

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida


Avdelningar

Vår förskola består av fem avdelningar, två avdelningar med åldern 1-2 år, en med åldern 2-3 år, en med åldern 3-4 år och en avdelning som ligger i skolans lokaler med 5-åringarna. Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska. Vår stora gård inspirerar till mycket rörelse och lek och det ges möjlighet till aktiviteter under hela året.

 

Verksamhetsidé

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling som t.ex. framtida läs- och skrivinlärning. Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med andra genom språk, tecken eller bilder. Vi satsar på att ge barnen mycket tid till lek, det är genom leken barnen får möjlighet att lära, lösa konflikter och träna socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Vi månar om allas lika värde för såväl barn som vuxna. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar.


Film

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-21

Relaterad information


Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Besöksadress:
Skolgatan 1
549 06 Moholm

Telefon avdelningarna:
Myran 0506-183 09
Ekorren 0506-183 11
Igelkotten 0506-183 10
Björnen 0506-183 12

Haren 0506-189 10

Dokument

Årsplan 2019-2020PDF
Tallkottens diskrimineringsplan 2019PDF

Länkar


Karta