Tallkottens förskola

Förskolan Tallkotten ligger i Moholms samhälle ca 15 km söder om Töreboda. Förskolan ligger i nära anslutning till Moholms skola med klasserna åk F-6.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Igelkotten, Myran, Ekorren och Haren

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar med åldern 1-2 år, en med åldern 3-4 år och en avdelning med åldern 4-5 år. Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska. Vår stora gård inspirerar till mycket rörelse och lek och det ges möjlighet till aktiviteter under hela året.

Verksamhetsidé

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling som t.ex. framtida läs- och skrivinlärning. Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med andra genom språk, tecken eller bilder. Vi satsar på att ge barnen mycket tid till lek, det är genom leken barnen får möjlighet att lära, lösa konflikter och träna socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Vi månar om allas lika värde för såväl barn som vuxna. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britta Wallskog
Biträdande rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-183 89
E-post: Britta Wallskog

Besöksadress:
Skolgatan 2A
545 41 Moholm

Telefon avdelningarna:
Myran 0506-183 09
Ekorren 0506-183 11
Igelkotten 0506-183 10
Haren 0506-189 10

Dokument

Årsplan 2023-2024 Pdf, 637.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Tallkottens diskrimineringsplan 2023-2024 Pdf, 498.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Smittskydd i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsårstider och lov