Tallkottens förskola

Förskolan Tallkotten ligger i Moholms samhälle ca 15 km söder om Töreboda. Förskolan ligger i nära anslutning till Moholms skola med klasserna åk F-6.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Igelkotten, Myran, Ekorren, Haren och Björnen

Planeringsdagar 2021/2022

Måndag den 7 februari 2022


Avdelningar

Vår förskola består av fem avdelningar, två avdelningar med åldern 1-2 år, en med åldern 2-3 år, en med åldern 3-4 år och en avdelning som ligger i skolans lokaler med 5-åringarna. Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska. Vår stora gård inspirerar till mycket rörelse och lek och det ges möjlighet till aktiviteter under hela året.

 

Verksamhetsidé

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling som t.ex. framtida läs- och skrivinlärning. Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med andra genom språk, tecken eller bilder. Vi satsar på att ge barnen mycket tid till lek, det är genom leken barnen får möjlighet att lära, lösa konflikter och träna socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Vi månar om allas lika värde för såväl barn som vuxna. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Johanson
Tf Rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Besöksadress:
Skolgatan 2A
549 41 Moholm

Telefon avdelningarna:
Myran 0506-183 09
Ekorren 0506-183 11
Igelkotten 0506-183 10
Björnen 0506-183 12
Haren 0506-189 10

Dokument

Årsplan 2021-2022 Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Tallkottens diskrimineringsplan 2021-2022 Pdf, 435.8 kB, öppnas i nytt fönster.