Syrenens förskola

Förskolan Syrenen byggdes 1989 och är centralt belägen i Töreboda.
Förskolan har en stor gård som inbjuder och inspirerar till mycket lek.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Fjärilen, Nyckelpigan, Trollsländan, Biet, Humlan

Planeringsdagar 2021/2022

Måndag den 7 februari 2022


Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar.  

Våra avdelningar är åldersintegrerade, det innebär att våra miljöer är anpassade efter varje ålder.

 

Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och att vi lär oss av varandra. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och har ett gemensamt förhållningssätt gällande kunskapssyn, miljösyn, barnsyn och pedagogroll.

Vi har en stark tilltro till att man lär i samspel med andra, både barn ihop med barn, barn ihop med vuxna och barn ihop med miljö.

Vi ser våra lärmiljöer som mötesplatser som ska uppmuntra till samspel där mycket av materialet kommer från återanvändningscentret Guldgruvan.

Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.

Vi följer verksamhetens utveckling genom kontinuerlig reflektion tillsammans med kollegor och barn.

 

Här hittar du oss