Syrenens förskola

Förskolan Syrenen byggdes 1989 och är centralt belägen i Töreboda.
Förskolan har en stor gård som inbjuder och inspirerar till mycket lek.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Fjärilen, Nyckelpigan, Trollsländan, Biet, Humlan

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar.  

Våra avdelningar är åldersintegrerade, det innebär att våra miljöer är anpassade efter varje ålder.

Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och att vi lär oss av varandra. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och har ett gemensamt förhållningssätt gällande kunskapssyn, miljösyn, barnsyn och pedagogroll.

Vi har en stark tilltro till att man lär i samspel med andra, både barn ihop med barn, barn ihop med vuxna och barn ihop med miljö.

Vi ser våra lärmiljöer som mötesplatser som ska uppmuntra till samspel där en del av materialet kommer från återanvändningscentret Guldgruvan.

Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling.

Vi följer verksamhetens utveckling genom kontinuerlig reflektion tillsammans med kollegor och barn.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monica Söder
Rektor
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Besöksadress:
Syréngatan 1
545 21 Töreboda

Telefon avdelningarna:
Fjärilen 0506-181 91
Nyckelpigan0506-181 93
Trollsländan 0506-181 94
Biet 0506-181 90
Humlan 0506-181 92

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda

Dokument

Årsplan Pdf, 594.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan mot kränkande behandling Pdf, 736.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Läsårstider och lov Länk till annan webbplats.