Näckrosens förskola

Förskolan Näckrosen ligger i Älgarås samhälle som ligger ca 16 km norr om Töreboda. Det ligger också i gränslandet till Tiveden. Förskolan finns i Älgarås servicehus och har två avdelningar med ca 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Näckrosens pärla är den stora fina utegården där det finns möjligheter för barnen att få utlopp för sin lek.
Där finns:

  • kullar
  • fotbollsplan
  • trädgårdsland
  • mycket plats för barnens lekar
 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Grodan, Abborren

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Det finns 2 avdelningar, Grodan1-3 år, Abborren 3-6 år.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss och tror på att trygga barn lär sig.
Vi vill uppmuntra självständighet och positiva beteenden liksom socialt samspel. Vi håller planen mot diskriminering och kränkande behandling levande.
Samarbete, språk och kommunikation arbetar vi aktivt med framförallt i leken. Vi vill uppmuntra olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på och ser mångfald som något positivt. Alla ska känna sig välkomna och alla ska ha en plats och ett eget värde hos oss.

Med stöd och uppmuntran upptäcker och utforskar vi tillsammans vår miljö.

Förskolan ses som en enhet där vi samarbetar mycket och hjälper varandra över avdelningarna.
Vårt gemensamma tema i huset är grön flagg och temat vi jobbar med är vattenresurser. ( Grön flagg innebär att man arbetar med hållbar utveckling)

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Besöksadress:
Björkstigen 4
Servicehuset
545 72 Älgarås

Postadress:
Björkstigen 4
545 72 Älgarås

Telefon avdelningarna:
Grodan 0506-182 24
Abborren 0506-182 23

Dokument

Årlig plan mot kränkande behandling Pdf, 193.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsplan Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hygiensjuksköterska i förskolan- HYFS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läsårstider och lov Länk till annan webbplats.