Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kornknarrens förskola

Förskolan Kornknarren är belägen i ett lugnt område och nära naturen med en stor gård som inbjuder till mycket lek.
Förskolan ligger bredvid Kilenskolan.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ankan, Svalan, Svanen, Staren, Ugglan

Planeringsdagar 2019

5/3, 19/6, 21/8,

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

 

Avdelningar

Kornknarren består av fem avdelningar. 
Tre avdelningar, Ugglan, Svanen och Staren är för de äldre barnen, 3-6 år.
De yngre barnen 1-3 år är på Ankan och Svalan

 

Verksamhetsidé

På förskolan Kornknarren finns det fem avdelningar där två avdelningar har barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar har barn i åldern 3-5 år. Vi ser en vinst i att arbeta med åldersblandade grupper då vi anser att både yngre och äldre barn har nytta av samverkan dem emellan. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande i den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå och deras språkutveckling och sociala färdigheter stimuleras av att de umgås över åldersgränserna. Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och att hjälpa varandra stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Vi ser också en fördel i att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin tid i förskolan då relationer kan byggas upp mellan barnet, personalen och kamraterna under en längre tid. Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utveckla ett bra samarbete och känna sig trygga.


Film

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-10

Relaterad information


Kontakt

Monica Söder
Förskolechef
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Besöksadress:
Falkstigen 4
545 34 Töreboda

Telefon avdelningarna:
Ankan 0506-181 80
Svanen 0506-181 83
Ugglan 0506-181 84
Staren 0506-182 80
Svalan 0506-180 84
Expedition 0506-181 77

Dokument

ÅrsplanPDF
KvalitetsmålPDF
Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF
Kornknarrens grundtankePDF
LäroplanPDF

Karta


Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns