Kornknarrens förskola

Förskolan Kornknarren är belägen i ett lugnt område och nära naturen med en stor gård som inbjuder till mycket lek.
Förskolan ligger bredvid Kilenskolan.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ankan, Svalan, Duvan, Bofinken, Svanen och Ugglan

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov. Länk finns under relaterad information.


Avdelningar

Kornknarren består av sex avdelningar. 
De yngre barnen 1-3 år är på Duvan, Ankan och Svalan. De äldre barnen 3-5 år är på Ugglan, Bofinken och Svanen.

Verksamhetsidé

Vi ser en vinst i att arbeta med åldersblandade grupper då vi anser att både yngre och äldre barn har nytta av samverkan dem emellan. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande i den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå och deras språkutveckling och sociala färdigheter stimuleras av att de umgås över åldersgränserna. Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och att hjälpa varandra stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utveckla ett bra samarbete och känna sig trygga.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monica Söder
Rektor
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Besöksadress:
Falkstigen 4
545 34 Töreboda

Telefon avdelningarna:
Ankan 0506-181 80
Duvan 0506-182 72
Bofinken 0506-182 71
Svanen 0506-181 83
Ugglan 0506-181 84
Svalan 0506-180 84

Dokument

Läroplan Pdf, 799.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kornknarrens plan mot diskriminering Pdf, 1014.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsplan Pdf, 874.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Läsårstider och lov Länk till annan webbplats.