Kornknarrens förskola

Förskolan Kornknarren är belägen i ett lugnt område och nära naturen med en stor gård som inbjuder till mycket lek.
Förskolan ligger bredvid Kilenskolan.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ankan, Svalan, Duvan, Bofinken, Svanen, Staren, Ugglan

Planeringsdagar 2021Avdelningar

Kornknarren består vårterminen-19 av sju avdelningar. 
Tre avdelningar, Ugglan, Svanen och Bofinken är för barn 3-5 år. De äldsta barnen är på Staren.
De yngre barnen 1-3 år är på Duvan, Ankan och Svalan.


Verksamhetsidé

På förskolan Kornknarren finns det  sju avdelningar där tre avdelningar har barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar har barn i åldern 3-5 år, en avdelning har de äldsta barnen, 6 år . Vi ser en vinst i att arbeta med åldersblandade grupper då vi anser att både yngre och äldre barn har nytta av samverkan dem emellan. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande i den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå och deras språkutveckling och sociala färdigheter stimuleras av att de umgås över åldersgränserna. Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och att hjälpa varandra stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Vi ser också en fördel i att barnen bara behöver byta avdelning en gång under sin tid i förskolan då relationer kan byggas upp mellan barnet, personalen och kamraterna under en längre tid. Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utveckla ett bra samarbete och känna sig trygga.


Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Monica Söder
Rektor
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Besöksadress:
Falkstigen 4
545 34 Töreboda

Telefon avdelningarna:
Ankan 0506-181 80
Duvan 0506-182 72
Bofinken 0506-182 71
Svanen 0506-181 83
Ugglan 0506-181 84
Svalan 0506-180 84
Expedition 0506-181 77

Dokument

Årsplan Pdf, 131.2 kB, öppnas i nytt fönster. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kornknarrens grundtanke Pdf, 276.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Läroplan Pdf, 799.5 kB, öppnas i nytt fönster.