Kastanjens förskola

Kastanjens förskola ligger centralt i Töreboda. Förskolan blev inflyttningsklar i september 2012.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ettan, Tvåan, Trean, Fyran, Femman

Planeringsdagar 2021/2022

Måndag den 7 februari 2022


Avdelningar

Förskolan Kastanjen är åldersindelad på fem avdelningar. Detta för att undervisningen och miljöer ska kunna anpassas efter ålder.

Kastanjens förskola är utformad med ett gemensamt torg, ateljé och vattenlek, där möten mellan stora och små sker.


Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och förskolans årsplan. Vi pedagoger är aktivt närvarande och har gemensam kunskaps- och barnsyn.

Vi ser hela förskolan som barnens och vår gemensamma arbetsplats. Inflytande, delaktighet och ansvar gäller alla som verkar på förskolan, stora som små.

Vi på Kastanjen arbetar med en ständig förändring och med utforskande pedagogiska miljöer som utgår från barnens intressen.

I det snabbt växande moderna samhället arbetar vi med digitalisering som hjälpmedel för att lägga grunden till barnens utveckling och lärande.

Vårt arbete med språket är en viktig del som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser till varje enskilt barns språkliga behov och utveckling med fokus på det dagliga samtalet, med hjälp av bland annat tecken, bildstöd och Bornhomsmodellen.

 

Här hittar du oss