Kastanjens förskola

Kastanjens förskola ligger centralt i Töreboda. Förskolan blev inflyttningsklar i september 2012.

 Snabbfakta om förskolan

Avdelningar

Ettan, Tvåan, Trean, Fyran, Femman

Planeringsdagar 2021Avdelningar

Förskolan Kastanjen är åldersindelad på fem avdelningar. Detta för att undervisningen och miljöer ska kunna anpassas efter ålder.

Kastanjens förskola är utformad med ett gemensamt torg, ateljé och vattenlek, där möten mellan stora och små sker.


Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och förskolans årsplan. Vi pedagoger är aktivt närvarande och har gemensam kunskaps- och barnsyn.

Vi ser hela förskolan som barnens och vår gemensamma arbetsplats. Inflytande, delaktighet och ansvar gäller alla som verkar på förskolan, stora som små.

Vi på Kastanjen arbetar med en ständig förändring och med utforskande pedagogiska miljöer som utgår från barnens intressen.

I det snabbt växande moderna samhället arbetar vi med digitalisering som hjälpmedel för att lägga grunden till barnens utveckling och lärande.

Vårt arbete med språket är en viktig del som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi ser till varje enskilt barns språkliga behov och utveckling med fokus på det dagliga samtalet, med hjälp av bland annat tecken, bildstöd och Bornhomsmodellen.

 

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Fäger
Rektor
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Besöksadress:
Kilsgatan 14
545 33 Töreboda

Postadress:
Box 34
545 21 Töreboda

Telefon avdelningarna:
Ettan 0506-183 01
Tvåan 0506-183 02
Trean 0506-183 03
Fyran 0506-183 04
Femman 0506-183 05
Torget 0506-183 06

Dokument

Årsplan 2020-2021 Pdf, 608.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Word, 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan mot diskriminering 20-21 Pdf, 365.4 kB, öppnas i nytt fönster.