Ansökan om plats på förskola

För att få en plats måste ditt barn ha fyllt 1 år och vara folkbokförd i Töreboda kommun. Anmälan ska senast 4 månader före önskat placeringsdatum, placeringsdatum är första introduktionsdagen. Barnen placeras i turordning efter anmälans ankomst samt önskat placeringsdatum. Ditt barn kommer att placeras på en förskola där det finns plats. Om ditt barn har syskon som går på förskola försöker vi alltid placera på samma förskola.

Plats garanteras senast 4 månader efter anmält platsbehov. Strax innan och under semesterperioden samt under jullovet sker inga introduktioner.

Töreboda kommun har tre upptagningsområden; Töreboda tätort, Moholm och Älgarås.

När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Du kommer att få ett erbjudande om placering via brev/mail där du kan tacka ja eller nej till platsen. När du tackat ja till platsen får du ett placeringsbeslut via brev/mail.

Om du tackar nej till erbjudande om placering mister du din köplats och du får ansöka på nytt 4 månader innan behov av förskoleplats uppstår.

Från och med hösten det år barnet fyller 6 år övergår ditt barns plats på förskola till fritidshem. Om inte behov av fritidshemsplats finns måste förskoleplatsen sägas upp, uppsägningstiden är 2 månader.

Via vår e-tjänst kan ni till exempel ansöka om plats på förskola/fritidshem, säga upp förskoleplats/fritidshemsplats, uppdatera inkomstuppgifter m.m.

Ansökan om förskoleplats gör du via vår e-tjänst. Du loggar in i vår e-tjänst med bank-ID. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratör för att få blanketten. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med administratör för förskola och fritidshem.

  1. Du hittar länk till E-tjänsten här på sidan under relaterad information och länkar.
  2. Ange ditt personnummer och bekräfta med ditt Bank ID
  3. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller:
  • Ansökan om skolplats
  • Ansökan om fritids
  • Ansökan om förskoleplats
  • Status för ansökan
  • Mina placeringar
  • Ändra inkomst

Skulder

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förrän betalningen kommit in i sin helhet. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn och Utbildning kontrolleras. Om det finns en skuld kommer administratör för förskola och fritidshem skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.