Anmälan till barnomsorg

Bor du i Töreboda eller ska flytta hit inom snar framtid kan du anmäla behov av förskola eller fritidshem via Töreboda kommuns e-tjänster.

Anmälan till förskola

Du kan ansöka till tre upptagningsområden, Töreboda tätort, Älgarås och Moholm.

Ansökan gör du via e-tjänsten med bank-id. Bor du inte i Töreboda kommun måste du kontakta expedition för förskolan via telefon eller mail

Den dag du anmäler barnet blir registrerat ködatum. Det datumet blir dock tidigast sex månader innan du behöver plats, även om du gör ansökan tidigare. När du anger datumet du behöver plats ifrån, beräkna också cirka två veckor för inskolning.

När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde.

Du kommer att få ett erbjudande om placering via brev/mail.

När du tackat ja till platsen får du ett kontrakt hemskickat där du anger behovet av antal timmar samt inkomst.

E-tjänst för ansökan till förskolan hittar du i Töreboda kommuns självserviceportal.

För dig som föredrar blanketter finns fortfarande möjlighet att använda dessa. Blankett Anmälan om barnomsorg finns i Självserviceportalen eller ring 0506-181 66.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med Barnomsorgen.

Garantiplats

Om förälder väljer att inte utnyttja sin rätt till förskoleplats 15 tim/vecka under sin föräldraledighet återfår barnet sin plats på samma förskola som före ledigheten. Garantiplatsen markeras på blanketten Uppsägning.

Ansökan om kvällsomsorg

Töreboda kommun har kvällsöppen barnomsorg på förskolan Bergmansgården från klockan 18.00-22.00 vardagskvällar.

För att vara berättigad till plats krävs det att båda sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare har behov av kvällsbarnomsorg på obekväm tid under en längre tid, gäller det bara enstaka kvällar får man lösa barnomsorgsbehovet på egen hand.

Föräldrar får ordna transport till den aktuella förskolan själva. Det kan innebära att barnet/barnen vistas på två förskolor/fritids.

Föräldrar som exempelvis börjar arbeta på eftermiddagen lämnar sitt barn på kvällsbarnomsorgen tidigast klockan 15.00 om hämtningstiden blir efter klockan 18.00.

Kontaktuppgifter och schematider fylls i när ni lämnar ert barn på förskolan.

Det serveras middag under kvällen.

Kvällsbarnomsorgen stänger klockan 22.00 vilket innebär att barnen måste hämtas innan den tiden.

Sidan senast uppdaterad: