Förskola

Barnhänder som pysslar med papper och sax

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg omfattar dels familjedaghem men kan också bedrivas i andra former exempelvis som en flerfamiljslösning där flera familjer samarbetar om att ta hand om varandras barn.

I dagsläget finns ingen pedagogisk omsorg att erbjuda i Töreboda kommun.

Förskola

I Töreboda kommun finns sex förskolor för barn i åldrarna  1- 5 år:

Kastanjen, Kornknarren, Syrenen och Bergmansgården i Töreboda tätort
Tallkottens förskola i Moholm.
Näckrosens förskola i Älgarås.

Ditt barns utbildning startar i förskolan. Ledande styrdokument är förskolans läroplan, Lpfö 18 och Skollagen. Läroplanen anger förskolans värdegrund samt grundläggande mål och riktlinjer.

Administration

Administrationen för förskolan är placerad på Töreboda Centralskola i centrala Töreboda. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, schema, betalningar med mera.

Kvällsförskola/fritids

Töreboda kommun har kvällsförskola/fritids för dig som har behov av barnomsorg på kvällstid.
Kvällsförskolan/fritids ligger i förskolan Bergmansgårdens lokaler, avd. Junibacken. Den har öppet måndag- fredag fram till 22.00. Har du behov av denna barnomsorg, kontakta Emma Gunnarsson för ytterligare information.

Placeringsmöten

Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola.

Datum för placeringsmöten 2021

Dessa datum för 2021 är

Mötesdatum

Placeringsperiod

25 januari

mars - juni

3 maj

augusti - oktober

6 september

oktober - december

16 november

januari - mars

 
Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per post veckan efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i tid.

Särskilt stöd

Förskolan har tillgång till olika former av verksamhetsstöd för att möta barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog och det kan vara särskilda insatser för stöd till barns utveckling. Förskolan ingår i barn- och elevhälsoteamet och har ett utvecklat samarbete med BHV och familjecentralen. Mer information om barn- och elevhälsoteamet finns i länklistan här på sidan.

Studiedagar för personalen

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda dagar per år. Måndagen den 7 februari 2022 är det gemensam stängningsdag för alla förskolor. Se under respektive förskola vilka dagar som gäller i övrigt.

Öppen förskola

Öppen förskola bedrivs på familjecentralen Spindeln som är en mötesplats för föräldrar och barn. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla utan förhandsanmälan.

Den pedagogiska verksamheten i Töreboda kommun styrs av Skollagen, Läroplanen, FN:s barnkonvention samt Utbildning -och kulturutskottets mål. Utgångspunkten för verksamhetens innehåll är att ha ett starkt barnperspektiv.

Sidan senast uppdaterad: