Hälsokontroller

Följande hälsokontroller och vaccinationer erbjuds samtliga elever:

Förskoleklass

 • Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.
 • Enskilt hälsobesök med varje elev tillsammans med elevens föräldrar, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap.

Årskurs 2

 • Kontroll av längd och vikt.
 • Elever erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Kontroll av längd och vikt samt rygg. 
 • Enskilt hälsobesök med varje elev, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap.

Årskurs 5

 • Erbjudande vaccinering med två doser mot Humant Papillom Virus (HPV).

Årskurs 7

 • Kontroll av längd, vikt och rygg.
 • Varje elev erbjuds ett enskilt hälsosamtal, där man pratar om livsstil, kost, motion, hälsa, alkohol, narkotika och tobak samt sex och samlevnad.
 • Vid behov rådgivande samtal kring medicinsk studie- och yrkesorientering.

Årskurs 8

 • Erbjudande om vaccin mot Stelkramp, difteri och kikhosta.

Sidan senast uppdaterad: