Vaccination hos skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det svenska basprogrammet, som en fortsättning på Barnavårdscentralens vaccinationsprogram.

Hur går det till?

Vårdnadshavare behöver lämna ett skriftligt medgivande för att skolsköterskan ska kunna vaccinera. Om vårdnadshavare är sammanboende och bara en påskrift finns förutsätter skolsköterskan att båda samtycker till vaccination. Innan vaccinationen skickar vi hem information, hälsofrågor samt medgivande.

Åtgärder vid behov

Nyanlända elever får kompletterande vaccinationer i samråd med vårdnadshavare och skolläkare.

Exteriör Centralskolan Foto: Peter Hellström

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Emelie Ingemarsson
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Emelie Ingemarsson

Przemyslaw Skorupka
Skolläkare
För tidbokning kontakta skolsköterskan

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Folkhälsomyndigheten-Vaccinationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177-Vaccinationsprogrammet för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.