Skolhälsovård

Exteriör Björkängsskolan Foto: Peter Hellström

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd så att eleven ska må bra och nå sina mål i skolan. De erbjuder bland annat olika hälsokontroller enligt ett förutbestämt program. Under fliken för Hälsobesök i skolan finns informationsfilmer under respektive rubrik.

Basprogram

Följande hälsokontroller och vaccinationer erbjuds samtliga elever.

Förskoleklass

Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev tillsammans med elevens föräldrar, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap.

Årskurs 2

Kontroll av längd och vikt.

Samtal om trivsel och kamratskap.

Elever erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Kontroll av längd och vikt samt rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Enskilt hälsosamtal med varje elev, där man pratar om livsstil, hälsa, trivsel och kamratskap.

Årskurs 5

Erbjudande vaccinering med två doser mot Humant Papillom Virus (HPV).

Årskurs 7

Kontroll av längd, vikt och rygg.

Hälsouppgifter lämnas in av vårdnadshavare.

Varje elev erbjuds ett enskilt hälsosamtal, där man pratar om livsstil, kost, motion, hälsa, alkohol, narkotika och tobak samt sex och samlevnad.

Vid behov rådgivande samtal kring medicinsk studie- och yrkesorientering.

Årskurs 8

Erbjudande om vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.