Skolhälsovård

Skolhälsovårdens uppgifter består av:

  • Förebyggande hälsovårdsarbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter
  • Medverka i elevvårdsarbetet
  • Vara samtalspartner för enskilda elever och föräldrar
  • Medverka i grupper/klasser vid temaarbeten kring t.ex. droger, kamratskap, kost, motion, pubertet, sex och samlevnad

Vilka hälsokontroller och vaccinationer som erbjuds samtliga elever kan du läsa mer om under hälsokontroller i menyn.