Skolfrånvaro

Elev

Skolan ger dig, som elev, möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna.

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tilliten till din egen förmåga hos dig som elev. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Om du som elev ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och dina framtida livsmöjligheter på ett negativt sätt. Skolfrånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till oro för en förälder som har problem.

Du eller dina föräldrar kan alltid vända er till din lärare, rektor, skolkurator och skolsköterska. Under relaterad information hittar du kontaktuppgifter till samtliga skolor i kommunen. Du hittar också länkar till sidor med mer information.

Förälder

Hur eleverna trivs i skolan kan hänga ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går i skolan och försöka stötta om det behövs.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ta alltid kontakt med din skola om ditt barn/tonåring har svårigheter att gå till skolan. Se relaterad information.

Skola

Ogiltig frånvaro ska direkt meddelas rektor på skolan av berörd elevs mentor. Skollagen säger att varje barn har rätt att gå i skolan. Föräldrar och skola är skyldiga att se till så barnet är i skolan.

Kommunen har en handlingsplan vid stor skolfrånvaro.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Lúcia Bådenlid
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúcia Bådenlid

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Elevhälsa Öppnas i nytt fönster.
UMO om att inte trivas i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vårdguiden om skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjälp till barn och unga