Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig.

Kontakta din klasslärare om du upplever problem i skolan.

Du kan få hjälp av elevhälsan

Inom elevhälsan finns till exempel, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.