Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig.

Kontakta din klasslärare om du upplever problem i skolan.

Du kan få hjälp av elevhälsan

Inom elevhälsan finns till exempel, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12

Relaterad information

Kontakt

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Therese Broholm
Elevhälsochef förskolan-åk 9
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Lena Torstenfelt
Specialpedagog
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Helen Nilsson
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
Säkrast tisdagar-fredagar 07.30-08.30
E-post: Helen Nilsson

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel, föräldraledig vt-20
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom


Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Elevhälsa