Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig.

Kontakta din klasslärare om du upplever problem i skolan.

Du kan få hjälp av elevhälsan

Inom elevhälsan finns till exempel, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Sandra Manleitner
Specialpedagog
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Sandra Manleitner

Camilla Herlin Karlsson
Specialpedagog
Björkängsskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 28
E-post: Camilla Herlin Karlsson

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Elin Bäcklund
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Elin Bäcklund

Johanna Lindblom Jensen
Logoped
Telefon: 0506-182 63
E-post: Johanna Lindblom Jensen

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Lúcia Bådenlid
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúcia Bådenlid

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Elevhälsa