Mobbning/Kränkande behandling

Känner du dig kränkt eller blir du utsatt för mobbning?

Ingen ska utsättas för kränkande behandling eller mobbning varken av vuxna eller andra barn och ungdomar. Ingen ska behöva må dåligt av att gå till skolan och vara rädd för att blir utsatt för kränkningar och hot.

Den som blir utsatt för kränkningar och mobbning kan bli rädd, ledsen, arg och känna sig ensam och utanför. Kanske är man rädd att det ska bli värre om man berättar för någon om det som händer, men det är aldrig den som blir utsatt som har gjort fel.

Det kan vara svårt att prata med någon vuxen om att man känner sig kränkt och mobbad. Det bästa är att berätta för någon så att du får hjälp att sätta stopp för kränkningarna. I skolan finns skolkurator och skolsköterska du kan prata med. Du kan också prata med din lärare eller någon annan vuxen du känner förtroende för.

Plan mot kränkande behandling

Varje skola och enhet ska ha en plan mot kränkande behandling där man beskriver vilka åtgärder som görs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Skolornas och förskolornas planer finns på respektive skola/förskolas informationssida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Lúcia Bådenlid
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúcia Bådenlid

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom


Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Om mobbning på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.