Logoped

Exteriör Grundsärskolan Bryggan Centralskolan

Logopedens uppgift är att bistå förskolan och skolan med kompetens inom tal, språk och kommunikation.

  • Ingå i barnteamet och ha främsta fokus på tidiga insatser mot förskolan.
  • Samarbeta med andra aktörer och framförallt med specialpedagogisk personal inom de flesta av ovanstående punkter genom att ingå i specialpedagogiska
    professionsgruppen.
  • Hålla sig uppdaterad vad gäller forskning inom det tal-och skriftspråkliga området.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johanna Lindblom Jensen
Logoped
Telefon: 0506-182 63
E-post: Johanna Lindblom Jensen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Länkar