Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Med dyslexi (som också brukar kallas ”specifika läs- och skrivsvårigheter”) avses en särskild typ av läs- och skrivsvårigheter, som utmärks av svårigheter med att läsa isolerade ord och att stava rätt.

Personer med dyslexi brukar ha svårt att uppfatta språkljud och ljudsekvenser på rätt sätt, vilket gör att man får svårt att läsa och stava. Dyslexi ser olika ut hos olika individer.

Är du orolig för att du har dyslexi så prata först med din klasslärare. Du och dina föräldrar kan också ta kontakt med skolans rektor som hjälper er i kontakten med en specialpedagog.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-19

Relaterad information

Kontakt

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Therese Broholm
Elevhälsochef förskolan-åk 9
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Lena Torstenfelt
Specialpedagog 
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Vårdguiden om dyslexilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster