Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsa

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet består av personer som arbetar med elevvård och skolhälsovård. Deras uppdrag gäller alla barn och elever inom förskola och skola. Deras arbete är främst förebyggande. I barn- och elevhälsoteamet ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare. Psykologtjänst köps in vid behov.

Barn- och elevhälsoteamets arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

 Barn- och elevhälsoteamet ska vara en resurs:

  • I det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.
  • I arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov.
  • I förskolan och skolans kompetensutveckling.
  • I samverkan med andra aktörer och i nätverksmöten

  Dessutom ska Barn - och elevhälsoteamet:

  •   Arbeta med konsultation/handledning och rådgivning.
  •   Genomföra basutredningar i enlighet med Väst-Bus riktlinjer.
  •   Samarbeta med övrig elevhälsa.
  •   Arbeta för ett utökat samarbete med IFO

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03

Relaterad information

Kontakt

Monica Söder
Förskolechef Kornknarren, Syrenen och Näckrosen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Förskolechef
Kastanjen, Bergmansgården och Tallkotten
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan 
Telefon: 0506-181 25 
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Therese Broholm
Elevhälsochef förskolan-åk 6
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Carina Gustafsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 22
E-post: Carina Gustafsson

Lena Torstenfelt
Specialpedagog 
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Helen Nilsson
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
Säkrast tisdagar-fredagar 07.30-08.30
E-post: Helen Nilsson

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Söderberg
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Söderberg

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Linda Jonasson
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Kanalskolan
Telefon: 0506-181 19
E-post Linda Jonasson

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

ElevhälsoplanPDF