Barn och utbildning

Huvudnyheter

Bild med turkos bakgrund, tre röda viruspartiklar och texten coronavirus

Information om förskola, skola samt fritidshem med anledning av corona

Här har vi samlat information för förskola, skola och fritidshem om vad som gäller under rådande läge.

Två små barn sitter, med ryggen mot kameran, på en höbal och håller om varandra.

Barn- och ungdomssamordnare

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? Inom ramen för regionala och nationella projekt utvecklar Töreboda kommun sitt arbete med Barn- och UngdomsSamordnarE, BUSE.

Hitta snabbt

Andra nyheter