Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolskjuts

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Grundskolan
För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst:

  • 2 km för förskoleelev samt årskurs 1-3
  • 3 km för årskurs 4-9

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts 2017/2018
Tiderna och körordningen på turerna är ungefärliga och kan komma att ändras. Var ute i god tid.

Buss 1 2017/2018PDF
Buss 2 2017/2018PDF
Buss 3 2017/2018PDF
Buss 4 2017/2018PDF
Älgarås 2017/2018PDF

Skolskjuts mellan Björkängskolan och Kilenskolan upphör.
Från och med höstterminen 2017 kommer de tillfälliga skolbussar som gått mellan Björkängskolan och Kilenskolan för elever i årskurs F-3 att upphöra.

Särskolan
För barn och ungdomar i särskolan anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Gymnasiet
Gymnasieungdomar med mer än 6 km skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Kontaktuppgifter och mer information finns under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02

Relaterad information

Kontakt

Grundskolorna
Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Therese Broholm
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Särskoleskjutsar
Leif Carlsson
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Gymnasiet
Susann Larsson
Skolsekreterare Kanalskolan
Telefon: 0506-180 91
E-post: Susann Larsson

Övergripande frågor
Marie Djupfeldt
Trafikhandläggare
Telefon: 0506-189 11
E-post: Marie Djupfeldt

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Regler och riktlinjer gällande skolskjutsPDF
Ansökan om skolskjutsPDF

 

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns