Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Älgarås skola

Exteriör Älgarås skola

Älgarås skola är en liten F-6 skola med naturen runt knuten.
Skolans vision ”En skola för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära” är ett förhållningssätt som all personal arbetar efter.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Med hjälp av digitala och analoga lärverktyg i förening med ny forskning och beprövad erfarenhet uppmuntra varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans föräldraförening.

På skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, linbana, gungor och fotbollsplan.

 

Upptagningsområde

Älgarås med omnejd

Antal elever

cirka 70

Antal klasser

5

Avdelning på fritidshemmet

Älgen

Verksamhetsidé

Alla som arbetar på Älgarås skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resurserfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Skolan har ett trygghetsteam som tillsammans med rektor ansvarar för det främjande, förebyggande och akuta arbetet som nedtecknas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Föräldramötet som ligger vid läsårsstarten börjar gemensamt där rektor, lärare och vårdnadshavare samlas för information kring frågor som rör hela skolan, för att senare dela upp oss i respektive klassrum.

Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

En föräldragrupp bildas varje år och träffas vid ett par tillfällen under läsåret. 

Film

Film Älgarås skola


Fritidshem

Älgarås fritidshem har en avdelning som ligger inne på skolans område. Där går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Verksamheten kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen vänder sig till föräldrar som arbetar eller studerar och erbjuds till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov.

Verksamheten drivs av pedagogisk personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Öppettider: måndag till fredag 06:00 – 18:00.

Stängingsdagar för fritidshemmet läsåret 2017/2018 är den 30 oktober 2017, 5 mars och 18 juni 2018.

Film om Älgaråsskolans fritidshem


Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02

Relaterad information


Kontakt

Therese Broholm
Rektor
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Telefon personalrum:
0506-182 14

Skolsköterska
Telefon: 0506-181 19

Fritidshem
Avdelning Älgen
Telefon: 0506-182 13

Besöksadress

Skolgatan
545 02 Älgarås

Postadress

Box 36
545 02 Älgarås

Dokument

ÅrsplanPDF
LikabehandlingsplanPDF

Länkar

Elevhälsa
Läroplan Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Karta


Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns