Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Grundskola och fritidshem

Förskoleklass

Kommunen erbjuder alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet ska börja skolan.
Förskoleklassen är avgiftsfri.

Grundskola

Alla barn mellan sju och sexton år har skolplikt. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

I Moholms och Älgarås skolor finns förskoleklass till och med årskurs 6.
Kilenskolan har förskoleklass till och med årskurs 3 och Björkängsskolan årskurs 4 till och med årskurs 6.

Centralskolan har undervisning för alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9.

Friskolor

I kommunen finns också Fredsbergs friskola med förskoleklass till och med årskurs 6.

Välja grundskola

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att välja en annan skola inom kommunen än den ditt barn automatiskt placeras i, om det inte orsakar organisatoriska ekonomiska svårigheter för kommunen. Väljer du att placera ditt barn i en annan skola står inte kommunen för skolskjuts även om skolan ligger långt från hemmet.

​Läroplan

Skolan har en läroplan som anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

Skriftliga individuella utvecklingsplaner (SIUP)

Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Planen följs upp vid nästa utvecklingssamtal. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-06

Relaterad information

Kontakt
Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Therese Broholm
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Skolornas gemensamma regler för hur vi är mot varandraPDF

Länkar

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barn och elevombudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friskolor

Fredsbergs friskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns