Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Problem i skolan

Har du problem i skolan finns det många vuxna som kan hjälpa dig.

Kontakta din klasslärare om du upplever problem i skolan.

Du kan få hjälp av elevhälsan

Inom elevhälsan finns till exempel, kurator, specialpedagog och skolsköterska.  Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-06

Relaterad information

Kontakt

Magnus Arvidsson
Rektor Kilenskolan
Telefon: 0506-181 25
E-post: Magnus Arvidsson

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Therese Broholm
Rektor Älgarås skola
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Leif Carlsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Leif Carlsson

Lena Torstenfelt
Specialpedagog
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Lena Torstenfelt

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Madeleine Jonzon
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Madeleine Jonzon

Helen Nilsson
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
Säkrast 08.00-09.00
E-post: Helen Nilsson

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Ann Östh
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
Säkrast 08.00-09.00

Karin Bengtsson
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 26
E-post: Karin Bengtsson

Linda Jonasson
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Kanalskolan
Telefon: 0506-181 19
E-post Linda Jonasson

Madeleine Ljudvåg
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Madeleine Ljudvåg

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar

Elevhälsa

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns