Läget är under kontroll

Grön byggnad som har sönderblåst tak. Framför och bredvid finns nerblåsta träd.

Djurskyddet Skaraborg, ett av alla företag som drabbats av ovädret.

Töreboda kommun har städat och röjt efter ovädret under hela veckan och har nu bra koll på läget.

Vi har nu uppnått vårt mål, att städa och röja upp de mest kritiska områdena, för att det dagliga arbetet ska fungera och komma igång igen. Den extrainkallade personalen har fått återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter nu när de mest kritiska områdena är åtgärdade.

Arbetet fortsätter

Många skadade träd kommer att få stå kvar ett tag och utvärderas framöver om de har överlevt eller måste tas bort. Alla träd och grenar som kan ha utgjort en fara är nu hanterade och borttagna.
Under veckan påbörjar man arbetet att ta bort de mest skadade träden som inte har en chans att överleva, samt en extra städning av de utsatta områdena. Detta kommer att ske samtidigt som ordinarie underhåll av blommor, gräsytor och gatumiljö sker.

I dagsläget kommer inte röjning av kommunens skogsmark prioriteras. Allmänna ytor, vägar och cykelbanor går före.

Töreboda kommun fastigheter

Försäkringsbolaget är kontaktat och insatta i ärendet. Beställning av material är utförd och reparationer påbörjas så snart materialet ankommit. Målet är att inom de närmsta veckorna kunna reparera skadorna på både Nämndemannen och ridhuset. Stationshuset takpannor repareras så snart kommunen fått godkänt av trafikverket att arbeta nära tågspåret. Stationshuset beräknas vara klart först under hösten.

Vanliga frågor

  1. Kan man som privatperson hämta skadade träd för att använda till ved?
    Svar: Nej. Kommunens personal hämtar upp och hanterar alla kommunala träd.
  2. Får man som privatperson slänga ris och grenar på kommunens uppsamlingsplatser?
    Svar: Nej. Privatpersoner hänvisas att slänga ris och grenar på Borreboda återvinningscentral.

Borreboda återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: