Vaccination mot covid-19

En hand med vit handske som för in en vaccinationsspruta i en bar överarm.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Genom att vaccinera dig skyddar du både dig själv och andra. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du faktablad och filmer om vaccination mot covid-19. De finns på svenska och översatta till andra språk.

Hälsodeklaration

Enhälsodeklarationn ska fyllas i och lämnas då man vaccineras motcovidd-19. Den kan i förväg hämtas via länk eller få vid vaccinationstillfället. Hälsodeklarationen finns också översatt till flertalet andra språk.

Hälsodeklaration vuxna – vaccination motcovidd-19 (svensk version och översättningar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens korta animerade filmer om vaccination motcovidd-19. Flera av filmerna är översatta till andra språk.

Informationsfilmer om vaccination - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trossamfundsledare om vaccination motcovidd-19. Filmerna är inspelade i samverkan med Myndigheten församhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Folkhälsomyndigheten (FoHM). .

Trossamfundsledare om vaccin motcovidd-19 - Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vaccination motcovidd-19

Vaccination motcovidd-19 -Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Närhälsan Töreboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationmotcoviddd-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om vaccinationmotcoviddd-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.