Vaccination mot covid-19

En hand med vit handske som för in en vaccinationsspruta i en bar överarm.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Genom att vaccinera dig skyddar du både dig själv och andra. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du faktablad och filmer om vaccination mot covid-19. De finns på svenska och översatta till andra språk.

Faktablad

Till dig som ska vaccinera dig – Vem erbjuds vaccination mot covid-19? (svensk version och översättningar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (svensk version och översättningar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsodeklaration

En hälsodeklaration ska fyllas i och lämnas då man vaccineras mot covid-19. Den kan i förväg hämtas via länk eller få vid vaccinationstillfället. Hälsodeklarationen finns också översatt till flertalet andra språk.

Hälsodeklaration vuxna – vaccination mot covid-19 (svensk version och översättningar) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens korta animerade filmer om vaccination mot covid-19. Flera av filmerna är översatta till andra språk.

Informationsfilmer om vaccination - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trossamfundsledare om vaccination mot covid-19. Filmerna är inspelade i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Folhälsomyndigheten (FoHM). .

Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19 - Myndigheten för stöd till trossamfund (myndighetensst.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vaccination mot covid-19

Närhälsan Töreboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: