Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om arbeten i Töreboda centrum under hösten

Arbetet med upprustning av Töreboda centrum fortsätter. Torgparkeringen skall asfalteras om samt förses med nya belysningsstolpar. Norra Torggatan skall asfalteras om på sträckan Storgatan-Drottninggatan.

Norra Torggatan skall byggas om på sträckan Drottninggatan - Östra Torggatan.
Bland annat skall korsningen Drottninggatan - Östra Torggatan höjas upp och stensättas. Gångbanan på norra sidan breddas med plats för uteservering.
Asfaltsarbeten kommer att utföras av NCC.


Tider och etappindelning

V33 (från 10 aug) förarbeten på N Torggatan sträckan Storgatan-Drottninggatan (Sträckan avstängd).
V34 (från 17 aug) förarbeten på torgparkeringen vid Ica (Parkeringen avstängd).
V35 (från 24 aug) asfalteringsarbete torgparkeringen och N Torggatan.


V36 (September påbörjas nästa etapp med ombyggnad av N Torggatan delen Drottninggatan - Östra Torggatan.


Trafik

Under byggtiden kommer delar av N Torggatan vid torget tidvis vara avstängd för fordonstrafik. Gående kan passera genom arbetsområdet.
V34 och V35 är torgparkeringen avstängd för asfaltsarbeten.


Kontaktuppgifter

Projektledare Johan Bengtsson,
E-post: johan.bengtsson@mariestad.se
tel: 0501- 75 61 72

Arbetsledare asfaltsarbeten NCC, Olof Carlström
E-post: olof.carlström@ncc.se
tel: 0767-982 076

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-09