Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lantbrukare uppmanas fylla gödseltunnor med vatten

För att underlätta släckning av eventuella bränder som kan ske i skog och mark uppmanas lantbrukare att fylla upp gödseltunnor med vatten. Meddela sedan räddningstjänsten så att de får en heltäckande bild av var resurserna finns. Har du inte tillgång till eget vatten kan kontakt tas med kommunen angående hämtning.                

En helt vanlig gödseltunna, som i normala fall används vid gödselspridning, kan omvandlas till en effektiv brandsläckare om den fylls med vatten. Därför uppmanar vi nu lantbrukare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner att fylla upp sina gödseltunnor med vatten samt sedan kontakta Räddningstjänsten så att de kan få uppgift om vart resursen finns.

Även de lantbrukare som redan fyllt sin tank med vatten uppmanas att kontakta räddningstjänsten. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av var resurserna finns att tillgå om de skulle behövas.

För att kontakta räddningstjänsten ring 0500-49 80 00.

Har du som lantbrukare inte möjlighet att själv fylla på med vatten kan du kontakta kundtjänst VA/gata mellan klockan 8.00-16.00 måndag-fredag som lotsar dig vart du kan komma och hämta.

Kontakt
Kundtjänst VA/gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/gata   

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07