Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Eldningsförbud i Töreboda kommun från och med den 24 maj

På grund av torra marker gäller eldningsförbud utomhus från och med den 24 maj 2018 och tillsvidare. Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden

Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser som finns på allmänna platser. Grillplatserna är byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig. Det går också bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt med eller nära marken. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar är inte tillåtna. Engångsgrillar får inte användas.

Den som grillar enligt ovanstående ska alltid vidta största försiktighet och försäkra sig om att all glöd är släckt innan platsen lämnas.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med räddningstjänsten.

Det är viktigt att veta att den som tänder en eld ansvarar för den och vad den kan leda till. Mer information om eldning utomhus finns hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg Eldning utomhuslänk till annan webbplats

Observerar du en brand i skog och mark ring omedelbart 112 och försök beskriva så exakt som möjligt brandens lokalisering. Kan du påbörja släckning utan risk för din egen säkerhet så gör det. Ju fortare släckning påbörjas ju mindre är risken för en stor skogsbrand.

Vid frågor Räddningstjänsten Östra Skaraborg 0500-42 40 00

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns