Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ombyggnad Östra Torggatan

Information om ombyggnad av norra delen av Östra Torggatan i Töreboda.

Som en del i arbetet med omgestaltning av Centrum i Töreboda skall norra delen av Östra Torggatan byggas om. Planen är att skapa fler parkeringsplatser samt skapa en gång- och cykelväg på västra sidan.

Under November börjar arbetet med att byta ut vatten och avloppsledningar i Östra Torggatan. Sträckan som berörs av ombyggnaden är från Norra Torggatan till Nygatan. Arbetet med ledningsbytet beräknas i nuläget ta fem veckor.

Mer information om arbetet på Östra Torggatan.Word

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-22