Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information Östra Torggatan

Information om ombyggnad av Östra Torggatan i Töreboda centrum 2017.

Under våren 2017 planeras en ombyggnad av Östra Torggatan i Töreboda. Först är det sträckan söder om Norra Torggatan till Parkgatan som är aktuell. Ombyggnaden består av breddning av trottoar för att skapa mer plats för uteservering samt att gatan byggs om till gångfartsområde på liknande sätt som utanför kommunhuset. En känsla av ett sammanhängande torg över hela ytan är målsättningen.

Tider
Arbetet börjar med att göra åtgärder på vattenledningsnätet under mars. Ombyggnaden av gatan börjar i april och beräknas pågå ca 8 veckor. Arbetet skall vara klart till semestern. Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad och tidvis avstängd.

Kontakt
Arbetsledare Pär Nilsson
tel. 0506-189 64, e-post: par.nilsson@mariestad.se

Projektchef Johan Bengtsson
Tel. 0501-756172, e-post: johan.bengtsson@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-03